XI kongres SKJ u centru "Sava": izbor radnog predsedništva