Prijem ?lana Politbiroa i sekretara CK KPSS Fjodora Davidovi?a Kulakova