XI kongres SKJ u centru "Sava": rad komisije idejno-politi?ki i organizacioni razvoj SK, za kadrovsko i akciono osposobljavanje i statuarna pitanja