Prijem za u?esnike XI kongresa SKJ u zgradi SIV-a: susret sa delegacijom Palestinske oslobodila?ke organizacije koju predvodi Abdel Mohsen Abu Mejzer, ?lan Izvr?nog komiteta