Dolazak u SIV na ru?ak sa ?lanovima Predsedni?tva SKJ