Prijem predsednika Sukarna u U?i?koj 15: predaja poklona predsedniku Sukarnu, ve?era i razgledanje poklona predsednika Sukarna