Prijem delegacije Vrhovnog stare?instva islamske verske zajednice, na ?elu sa reis ul ulemom Had?i Sulejmanom efendi Kemurom