Poseta Huari Bumedijena: ru?ak u ?atoru na Brionima, u ?ast gostiju iz Al?ira