Prijem predstavnika radnog kolektiva i projektanata HE Jablanica