Predstavnici somborske op?tine predaju poklon u Ba?kom Mono?toru