VIII kongres SUBNOR-a u Budvi: otvaranje kongresa, govor predsednika SUBNOR-a Jugoslavije Koste Na?a