VIII Kongres Saveza sindikata Jugoslavije: prijem Zlatne plakete samoupravljača