Poseta Ziaura Rahmana: predaja odlikovanja predsedniku Rahmanu