Prijem delegacije JNA, na ?elu sa generalom armije Nikolom Ljubi?i?em: grupna fotografija