Prijem Nikole Ljubi?i?a, Saveznog sekretara za odbranu, i generala JNA