Poseta Iraku: gradona?elnik Bagdada predaje predsedniku Titu klju? grada