Poseta Iraku: prijem predstavnika jugoslovenske ambasade u Bagdadu