Prijem Josipa Vrhoveca i Mirka Ostoji?a, ambasadora u NR Kini