Ve?era sa saveznim i republi?kim rukovodiocima povodom Prvog maja: kulturno-zabavni program