Sve?ana sednica CK SKJ povodom 40. godi?njice konstituisanja CK KPJ