Zajedni?ka sednicu oba ve?a Skup?tine SFRJ: dolazak u Saveznu skup?tinu