Predstavnici dru?tvenih organizacija i JNA pozdravljaju VII Kongres: Franjo Ga?i (SSRNJ), Rade Vu?kovi? (SSJ), Tone Kropu?ek (NO), i general-major Nikola Kai? (JNA)