Prijem Josipa Vrhovca, saveznog sekretara za inostrane poslove, na Vangi