Poseta Morardži Desaija: sa premijerom Indije Morardži Desaijem ispred Bele vile