Sa sinom ?arkom, unucima Zlaticom i Jo?etom i njihovim porodicama i porodicom Mi?e Broza na ostrvu Vanga