Predstavnik Komunisti?ke partije Norve?ke pozdravlja VII Kongres SKJ