Razgovori sa politi?kim i dru?tvenim aktivom u hotelu "Zagreb" u Zadru