Razgovori sa predstavnicima op?tine Rab u hotelu "Imperijal"