Sednica Koordinacione komisije SFRJ za pripremu VI konferencije nesvrstanih zemalja