Sa članovima jugoslovenske delegacije na VI konferenciji nesvrstanih zemalja