Sa ?lanovima jugoslovenske delegacije na VI konferenciji nesvrstanih zemalja