Ve?era sa ?lanovima jugoslovenske delegacije na VI konferenciji nesvrstanih zemalja