Ručak sa članovima lekarskog konzilijuma na ostrvu Vanga i zajednički snimak