Kraće zadržavanje na aerodromu u Šanonu na putu za Havanu, povodom održavanja VI konferencije nesvrstanih zemalja