Kra?e zadr?avanje na aerodromu u Genderu na putu za Havanu, povodom odr?avanja VI konferencije nesvrstanih zemalja