VI Konferencija Nesvrstanih u Havani: prijem predsednika Parlamenta Zaira, Ileoa Songoa Ambe u rezidenciji predsednika Tita u Havani