VI Konferencija Nesvrstanih u Havani: prijem predstavnika jugoslovenskih novinara