VI Konferencija Nesvrstanih u Havani: sa ?lanovima jugoslovenske delegacije