Kra?e zadr?avanje u Genderu, na povratku sa VI Konferencije nesvrstanih