U pauzi zasedanja na VII Kongresu SKJ: delegati-nekada?nji dobrovoljci u ?paniji