U pauzi zasedanja na VII Kongresu SKJ: delegati-nekadašnji dobrovoljci u Španiji