Kraći odmor u restoranu "Jelaš" u okolini Vukovara