Mediteranske igre u Splitu: dolazak na stadion u Splitu i susret sa organizatorima Mediteranskih igara