Otkrivanje spomenika na Kadinjači: govor i program