Poseta Sandra Pertinija: sve?ani prijem u Palati Federacije, u ?ast predsednika Pertinija, ve?era sa zdravicama i slikanje sa izvo?a?ima programa