Funkcioneri op?tine Pe? i predsednik Radni?kog saveta fabrike auto-delova "Ramiz Sadiku" predaju poklone u hotelu "Metohija"