VII Kongres SKJ: Ulazak u salu posle izbora i pozdrav u?esnika kongresa novoizabranim ?lanovima CK