Poseta Rumuniji: sve?ani do?ek u Bukure?tu, susret sa predsednikom N. ?au?eskuom i prolazak kroz grad