Sve?ana ve?era u zgradi Dr?avnog saveta Rumunije, koju je priredio predsednik SR Rumunije i generalni sekretar KPR Nikolae ?au?esku: dolazak