Poseta Rumuniji: progla?enje za po?asnog gra?anina Bukure?ta i prijem plakete i povelje, u rezidenciji u vili "Primavara" u Bukure?tu