Poseta Rumuniji: razgovor sa predsednikom SR Rumunije i generalnim sekretarom KPR, N. ?au?eskuom, u rezidenciji u vili "Primavara" u Bukure?tu