Poseta Rumuniji: potpisivanje zajedničke jugoslovensko-rumunske deklaracije, u "Mermernoj dvorani" palate Državnog saveta Rumunije