Poseta Rumuniji: potpisivanje zajedni?ke jugoslovensko-rumunske deklaracije, u "Mermernoj dvorani" palate Dr?avnog saveta Rumunije